PRIVATLIVSPOLITIK OG COOKIEPOLITIK

Denne privatlivspolitik beskriver de personoplysninger, som indsamles eller genereres (behandles),
når du bruger Jumping-fitness.dk.
Den forklarer også, hvordan dine personoplysninger bruges,
deles og beskyttes,
samt dine valgmuligheder vedrørende dine personoplysninger, og hvordan du kan kontakte os.

Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger?


Hvilken Jumping-fitness-enhed der er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger afhænger af, hvordan du interagerer med Jumping Fitness DK Websites, og hvor i verden du befinder dig. Den relevante Jumping-Fitness DK enhed benævnes ”Jumping DK”, ”vores”, ”vi” eller ”os” i denne privatlivspolitik.

Hvilke personoplysninger indsamler vi og hvornår?
Vi beder om visse personoplysninger for at levere de ønskede produkter og tjenester. Hvis du fx foretager køb, kontakter vores kundeservice, ønsker at modtage henvendelser, opretter en konto, deltager i vores begivenheder
eller konkurrencer, bruger vores website.

Disse personoplysninger omfatter dine:
*    kontaktoplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer samt forsendelses- og faktureringsadresse
*   login- og kontooplysninger, herunder brugernavn, adgangskode og personligt bruger-id
*   personlige oplysninger, herunder køn, hjemby, fødselsdato og købshistorik
*    betalings- eller kreditkortoplysninger
*   billeder, fotografier og videoer
*   eller personlige indstillinger, herunder din ønskeliste samt markedsførings- og cookieindstillinger.

Vi samler supplerende personoplysninger fra dig til at aktivere konkrete funktioner på vores Websites.
Når du interagerer med vores Website, indsamles bestemte oplysninger automatisk fra din enhed eller internetbrowser. Du finder flere oplysninger om denne praksis i afsnittet “Cookies og pixel tags” nedenfor i denne privatlivspolitik.
Disse oplysninger omfatter:
*    enheds-id, netværksadgang,
*    cookies, ip-adresser, henvisningshoveder, oplysninger til identificering af din internetbrowser og -version
samt web beacons og tags.

Børn

Vi overholder alle nationale love og tillader ikke børn at blive registreret på vores Site, hvis de er under den alder,
hvor de bliver myndige i deres bopælsland. Vi vil bede om forældrenes tilladelse til, at deres børn deltager i
Jumping Fitness DK´s oplevelser og events.

Værktøjer til håndtering af de personoplysninger vi indsamler.

Din internetbrowser eller mobilenhedens platform tilbyder ofte supplerende værktøjer, som giver dig mulighed for at styre, hvornår din enhed indsamler og deler konkrete kategorier af persondata. Din mobilenhed eller internetbrowser kan fx tilbyde værktøjer, som giver dig mulighed for at ændre indstillingerne for brug af cookies eller lokalitetsdeling.
Vi anbefaler, at du gør dig bekendt med og bruger værktøjerne på din enhed.

Hvorfor og hvordan bruger vi dine personoplysninger?

Vi bruger din personoplysninger på følgende måder:

Til at levere de ønskede funktioner på vores Websites, Apps og tjenester


Når du bruger vores Websites, bruger vi dine personoplysninger til at levere de valgte varer og ydelser. Hvis du fx foretager et køb på Jumping-Fitness.dk eller deltager i en begivenhed eller kampagne, bruger vi de kontaktoplysninger, som du giver os,
til at kommunikere med dig om købet, begivenheden eller kampagnen. Hvis du henvender dig til vores kundeservice,
bruger vi oplysninger om dig, som fx leverings- eller betalingsoplysninger, eller om den vare, som du har købt, for at løse dit problem eller besvare dit spørgsmål.
For at bruge bestemte funktioner på vores Site er det ofte nødvendigt, at du giver Jumping Fitness DK supplerende oplysninger eller supplerende samtykke til at bruge konkrete oplysninger på en bestemt måde.

Til kommunikation vedrørende vores varer, tjenester, begivenheder og til anden markedsføring
.

Hvis du giver din tilladelse, vil vi sende dig markedsføringsinformation og nyheder omkring Jumping Fitness DK´s produkter, services, events og andre kampagner. Du kan når som helst fravælge en tilladelse du har givet.Hvis du allerede er kunde hos Jumping Fitness DK (hvis du fx har afgivet en bestilling hos os), kan vi bruge de kontaktoplysninger, som du har oplyst, til at sende markedsføringsmateriale om Jumping-Fitness DK´s lignende varer eller tjenester (hvis det er tilladt i henhold til national lov), medmindre du har fravalgt at modtage materiale fra os. I andre tilfælde beder vi om dit samtykke til at sende dig markedsføringsmateriale. Vi kan bruge de oplysninger, som du giver os, som fx din brug af Jumping Fitness DK´s Website, din deltagelse i Jumping Fitness DK´s begivenheder og konkurrencer, til at skræddersy henvendelser om varer og tjenester, som du kunne være interesseret i.

Til at drive, forbedre og vedligeholde vores virksomhed, varer og tjenester.

Vi bruger de personoplysninger, som du giver os, til at drive vores virksomhed. Når du fx foretager et køb, bruger vi personoplysningerne til regnskab, revision og andre interne funktioner. Vi kan også bruge personoplysninger om, hvordan du bruger vores varer og tjenester, til at forbedre din brugeroplevelse og til at hjælpe os med at diagnosticere tekniske problemer og driftsproblemer og til at administrere vores Website.

Til at beskytte vores og andres rettigheder, ejendom og sikkerhed.


Vi bruger også dine personoplysninger om, hvordan du bruger vores Website, til at forebygge eller opspore bedrageri, misbrug, ulovlig brug, overtrædelse af vores brugervilkår og til at overholde kendelser, myndighedskrav og gældende lovgivning.

Til generelle undersøgelser og analyser


Vi bruger oplysninger om, hvordan vores besøgende bruger vores Website, til at forstå kundernes adfærd og indstillinger. Vi bruger fx oplysninger om, hvordan besøgende på Jumping-fitness.dk søger efter og finder varer for bedre at kunne identificere den bedste måde at organisere og præsentere vareudbuddet i vores webbutik.

Juridiske bestemmelser


Til behandling af dine persondata skal vi opfylde bestemte juridiske bestemmelser, afhængig af, hvordan du bruger vores site.

 • Når du køber Jumping produkter fra vores Site, skal vi bruge dine persondata til at opfylde vores aftale med dig. For eksempel har vi brug for dine betalings- og kontaktdetaljer for at levere din ordre.
 • Vi skal også opfylde andre juridiske bestemmelser som fx vores berettigede interesse som firma til at opfylde en juridisk forpligtelse eller beskytte dine vitale interesser.

Deling af dine personoplysninger


Jumping Fitness DK deling

Jumping Fitness DK deler dine personoplysninger med:

 • Jumping Fitness DK enheder til de formål og på de betingelser, som fremgår ovenfor :

 • Tredjemandsudbydere, som behandler personoplysninger på Jumping Fitness DK vegne, fx behandling af kreditkort og betalinger, forsendelse og levering, værtskab, håndtering og vedligeholdelse af vores oplysninger, distribution af e-mails, undersøgelser og analyser, håndtering af varemærke- og produktmarkedsføring samt administration af visse tjenester og funktioner. Ved brug af tjenesteydelser fra tredjemænd indgår vi aftaler, der forpligter dem til at implementere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine persondata.
  Andre tredjemænd, i det omfang det er nødvendigt for at (1) overholde myndighedskrav, kendelser eller gældende lovgivning, (2) forebygge ulovlig brug af vores Website eller overtrædelser af brugervilkårene for vores Website samt vores politikker, (3) forsvare os mod tredjemandskrav og (4) yde bistand i forbindelse med forebyggelse eller efterforskning af bedrageri (fx varemærkeforfalskning)

 • Enhver anden tredjemand, hvor du har givet tilladelse
Vi kan også overføre de personoplysninger, som vi har om dig, hvis vi sælger eller overdrager hele eller dele af vores virksomhed eller aktiver (herunder i tilfælde af omstrukturering, ophørsspaltning, opløsning eller likvidation).

Beskyttelse og håndtering af dine personoplysninger


Kryptering & sikkerhed


Vi bruger en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder krypterings- og verificeringsværktøjer, for at sikre dine personoplysningers sikkerhed.
International overførsel af dine personoplysninger
 De personoplysninger, som vi indsamler eller behandler i forbindelse med vores Site, opbevares i Danmark og andre lande. Nogle af de modtagere af oplysninger, som Jumping Fitness DK deler dine personoplysninger med, kan være beliggende i andre lande end dét, hvor dine personoplysninger oprindeligt blev indsamlet. Det er ikke sikkert, at lovgivningen i disse lande yder samme beskyttelsesniveau for personoplysninger som det land, hvor du oprindeligt gav dine oplysninger. Når vi overfører dine personoplysninger til modtagere i andre lande, herunder USA, beskytter vi alligevel disse personoplysninger i henhold til denne Privatlivspolitik og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Vi tager foranstaltninger, som sikrer overholdelse af gældende lovkrav ved overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EØS eller Schweiz, der ikke yder et tilpas højt niveau af databeskyttelse. Vi bruger forskellige tiltag for at sikre, at dine personoplysninger, der er overført til disse lande, bliver passende beskyttet i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Dette inkluderer tiltrædelse af EU’s standardbetingelser, bekræftelse af, at modtageren har godkendt Bindende Forretningsbestemmelser og overholder Privacy Shield Framework mellem EU og USA og Schweiz og USA.
Hvis personoplysninger overføres inden for Jumping Fitness DK, bruger vi en koncernintern aftale om overførsel af data.


Opbevaring af dine oplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med indsamlingen deraf som angivet i denne privatlivspolitik, (medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet ved lov). Generelt betyder dette, at vi beholder dine personlige oplysninger, så længe du beholder din Jumping Fitness DK-konto. For personoplysninger i forbindelse med køb af varer, opbevarer vi disse oplysninger længere for at efterkomme lovmæssige forpligtelser (så som skat og køberetslige bestemmelser til garantiformål).

Dine rettigheder vedrørende dine personoplysninger

Du har ret til at anmode om (1) adgang til dine personoplysninger, (2) en elektronisk kopi af dine personoplysninger (3) berigtigelse af dine personoplysninger, hvis de er ufuldstændige eller ukorrekte, eller (4) sletning eller begrænsning af dine personoplysninger under visse omstændigheder i henhold til gældende lovbestemmelser. Disse rettigheder er ikke absolutte. Hvis vi har indhentet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke.
Hvis du ønsker en kopi af dine persondata eller udøve en af dine andre rettigheder, bedes du kontakte os på kontaktdetaljerne i afsnittet om “Spørgsmål og feedback” nedenfor.
Fravalg af direkte markedsføring.

Hvis du har en Jumping Fitness DK-konto, kan du fravælge markedsføringsmails fra Jumping-fitness.dk ved at ændre dine præferencer under “se eller ændr min profil” på vores Site. Du kan også fravælge ved at ændre din mail.

Cookies og pixel tags

Jumping Fitness DK indsamler oplysninger, som kan omfatte personoplysninger, fra din browser, når du bruger vores Website. Vi bruger en række metoder, som fx cookies og pixel tags, til at indsamle oplysningerne, som kan omfatte (1) ip-adresse, (2) personlig cookieidentifikator, cookieoplysninger og oplysninger om, hvorvidt din enhed har software, som kan tilgå visse funktioner, (3) personlig enhedsidentifikator og enhedstype, (4) domæne, browserens type og sprog, (5) operativsystem og systemindstillinger, (6) land og tidszone, (7) tidligere besøgte websites, (8) oplysninger om din interaktion med vores Websites, som fx klikadfærd, køb og valgte indstillinger, samt (9) adgangstidspunkt og reference-URL’er.


Tredjemand kan også indsamle oplysninger gennem Websites ved hjælp af cookies, tredjemandsplugins og -widgets. Disse tredjemænd indsamler oplysningerne direkte fra din internetbrowser, og behandlingen af oplysningerne er underlagt deres egen privatlivspolitik.

Vi bruger cookies og pixel tags til at følge vores kunders brug af vores Site og til at forstå vores kunders indstillinger (som fx lande- og sprogvalg). Dette giver os mulighed for at levere ydelser til vores kunder og forbedre deres onlineoplevelse. Vi bruger også cookies og pixel tags til at indhente generelle oplysninger om websitetrafik og websiteinteraktion og til at identificere tendenser og indsamle statistikker, så vi kan forbedre vores Site. Vi bruger som udgangspunkt tre kategorier af cookies på vores Sites:

 • Funktionelle: Disse cookies er nødvendige for Websitets grundlæggende funktionalitet og er derfor altid aktiveret. Funktionelle cookies gør blandt andet, at du bliver husket, mens du browser rundt på vores Sites i en enkelt session eller fra gang til gang, hvis du ønsker dette. De gør indkøbskurv- og betalingsprocessen mulig og hjælper i forbindelse med sikkerhedsproblemer og overholdelse af regler.

 • Performance: Performance-cookies giver os mulighed for at forbedre funktionaliteten af vores Site ved at følge brugen deraf. I nogle tilfælde forbedrer disse cookies vores behandlingstid i forbindelse med din anmodning og giver os mulighed for at huske dine websiteindstillinger. Deaktivering af performance-cookies kan forringe de skræddersyede anbefalinger og websitets ydeevne.

 • Du kan altid ændre dine indstillinger ved at gå til “Cookieindstillinger” nederst på hver side på vores Site.

 • Hvis du ønsker en omfattende og opdateret oversigt over hver tredjemand, der tilgår din internetbrowser (via Jumping Fitness DK Site eller i øvrigt), anbefaler vi, at du installerer et plugin til din internetbrowser, som er beregnet til det formål. Du kan også vælge at få din computer til at advare dig, hver gang der sendes en cookie, eller du kan vælge at deaktivere alle cookies. Det kan du gøre i internetindstillingerne på hver af dine browsere og enheder. Alle browsere er lidt forskellige, så kig i din browsers hjælpfunktion for at finde den rigtige måde at ændre dine cookieindstillinger på. Hvis du deaktiverer cookies, kan det medføre, at du ikke har adgang til flere af de funktioner, som gør vores Site mere effektive, og nogle af vores tjenester vil ikke fungere korrekt.

Brug af Jumping Fitness DK site med tredjemandsprodukter og -tjenester

Hvis du vælger at forbinde din Jumping Fitness DK-konto med en tredjemandsenhed eller -konto, er dine privatlivsrettigheder på tredjemandsplatforme underlagt deres respektive politikker.


Vores Site kan for nemheds skyld eller til orientering linke til andre (tredjemands)websites og (tredjemands)apps. Websites og apps, som der er linket til, er underlagt deres egne privatlivsmeddelelser eller -politikker, som vi stærkt anbefaler dig at læse. Hvis vi ikke ejer eller kontrollerer eventuelle websites eller apps, som der er linket til, er vi ikke ansvarlige for deres indhold, brugen af websitene eller appsene eller for deres privatlivspraksis.

Ændring af vores privatlivspolitik.

Gældende lovgivning og vores praksis ændres med tiden. Hvis vi beslutter at opdatere vores privatlivspolitik, slår vi ændringerne op på vores Site. Hvis vi væsentligt ændrer vores måde at behandle dine personoplysninger på, giver vi dig forudgående meddelelse eller, hvis det er et lovkrav, anmoder om dit samtykke, før vi implementerer ændringerne. Vi anbefaler stærkt, at du læser vores privatlivspolitik og holder dig orienteret om vores praksis. Vores privatlivspolitik blev senest ændret i maj 2018.

Spørgsmål og feedback

Vi modtager gerne spørgsmål, kommentarer og bekymringer vedrørende Privatlivspolitikken og vores privatlivspraksis.
Hvis du ønsker at give os feedback, eller hvis du har spørgsmål eller bekymringer, eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder vedrørende dine personoplysninger, skal du kontakte Kundeservice eller vores databeskyttelsesmedarbejder på vores Marketing Office på:

Jumping Fitness DK, Søndermarksvej 34 1mf , 7000 Fredericia, Danmark


Du er også velkommen til at sende os en e-mail på marketing@jumping-shop.dk.
Hvis du kontakter os med en privatlivsindsigelse, vurderer vi den med det formål at løse problemet effektivt og rettidigt. Du har også ret til at indgive en klage til den relevante opsynsmyndighed i dit bopælsland.